Máte dotaz? Zavolejte nám 773 763 534   |   eshop@topnatur.cz 773 763 534
eshop@topnatur.cz
CZK

Bezlepkové potraviny proplaceny pojišťovnou

Příspěvek od své zdravotní pojišťovny můžete získat také Vy.

Níže naleznete přehled pojišťoven a jejich příspěvků.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Příspěvek až 6 000 Kč za rok je určen dětem do 18 let a studentům do 26 let (se statusem nezaopatřené dítě) s diagnózou celiakie.

Příspěvek je určen na bezlepkové potraviny nebo na platbu bezlepkových obědů ve školní jídelně v roce 2021.

K žádosti nejsou vyžadovány platební doklady o nákupu vhodných potravin nebo platbě obědů. Při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP musí být předložen doklad o diagnóze celiakie.

Příspěvek bude poskytován 2× ročně, vždy za uplynulé pololetí v maximální výši 3 000 Kč, a to na základě žádosti podané

 

za první pololetí od 1. 7. do 31. 8. 2021

za druhé pololetí od 1. 12. do 31. 12. 2021.

Nevyčerpaná částka za 1. pololetí se nepřevádí do 2. pololetí.

 

V jednom kalendářním roce nelze čerpat příspěvek na bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie i na nízkobílkovinnou dietu pro vzácné vrozené metabolické vady.

 

Jaké doklady budete potřebovat?

Doklad o diagnóze celiakie

Doklad o diagnóze musíte předložit při prvním podání žádosti o příspěvek nebo po změně zdravotní pojišťovny a opakované registraci k VZP.

Zákonný zástupce pojištěnce VZP mladšího než 18 let musí předložit rodný list dítěte.

 

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Příspěvek na celiakii - bezlepkovou dietu poskytuje ve skupině programů určených pro děti a mládež do 17 let včetně (preventivní program "Celiakie, dědičné metabolické poruchy") ve výši až 1 000 Kč. Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (prokazatelné označení na dokladu). Při prvním čerpání je nutno ověřit, že dítě má diagnózu celiakie – formulář Potvrzení lékaře (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii/DMP v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat). 

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Pro celiaky (muže, ženy bez omezení věku) máme na letošní rok připraven příspěvek ve výši  4 000 Kč, určený na úhradu nákladů spojených s dietním stravováním; na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, bez rozdílu pohlaví a věku. Příspěvek lze čerpat 1x ročně od 1. 2. 2021 do 30. 11. 2021. Podmínkou je předložení originálního dokladu o zaplacení nákupu dietní stravy a vyjádření ošetřujícího lékaře o nezbytné dietě (pouze u prvního čerpání).

 

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Přispívá všem pojištěncům bez rozdílu věku až 1 000 Kč. Při první žádosti je třeba přinést  Tiskopis potvrzení celiakie. Seznam potravin a surovin, které je možné si nechat proplatit, lze najít na webových stránkách pojišťovny. Po předložení účtenek  za nákup potravin je pojišťovna proplatí. V případě, že žádost o úhradu a doklady o nákupu zasíláte poštou, vkládáte do schránky na pobočce nebo podáváte na podatelnu RBP, zdravotní pojišťovny, je nutné přiložit  Čestné prohlášení k nákupu potravin celiaků.

 

Pokud si zajistíte souhlas s převodem finančního příspěvku na celiaka, lze získat část nebo i celou částku od kteréhokoliv pojištěnce RBP (tzn. Pojištěnec + max. 9 dalších osob). Celkově lze sloučením finančních příspěvků získat až 10 000 Kč. Více informací lze najít na webových stránkách pojištovny po zadání jednotlivých kategorií pojištěnců.

 

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

VoZP příspěvek na bezlepkovou dietu ve svých preventivních programech nemá.

 

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Příspěvek na úhradu bezlepkových potravin označených jako bezlepkové (kódem na účetním dokladu "BLP") či vyšetření potravinové intolerance, mohou pojištěnci získat díky výhodám bonusového systému VITAKARTY. Výše příspěvku je závislá na počtu kreditů, které pojištěnec získá. Tento systém je přístupný prostřednictvím VITAKARTY ONLINE.

Bezlepkové potraviny musí být na dokladu o zaplacení označeny symbolem „BLP“. Neplatí to tedy na přirozeně bezlepkové potraviny, jako maso, ovoce, zelenina apod.

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Čerpání v rámci programu podpory specifických diet – Bezlepková při diagnostikované celiakii, dg. K 90.0, K 90.2 Pojištěnec do 18 let (dítě) i dospělý nad 19 let  může čerpat nad rámec základních programů příspěvek až 2 000 Kč jednorázově nebo vícekrát  z Programu Podpora specifických diet.

 

K žádosti o příspěvek je nutné přiložit potvrzení od lékaře o stanovení příslušné diagnózy, nebo lékařskou zprávu, kde je diagnóza uvedena. Příspěvek se vztahuje na úhradu nákupu bezlepkových  potravin  vč. bezlepkových obědů. Platební doklad za takové potraviny musí obsahovat příslušné označení bezlepková či bez lepku. Na tento program může rodič postoupit ve prospěch dítěte svůj základní příspěvek 500 Kč. Možnost čerpání: 4. ledna 2021 – 31. prosince 2021 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

 

Informace jsou čerpány ze zdroje: https://www.ordinace.cz/clanek/prispevky-zdravotnich-pojistoven-na-bezlepkovou-dietu2/

 

Na našem e-shopu najdete spoustu bezlepkovým potravin. 

Vybírejte zde