LETNÍ SOUTĚŽ S LOW CARB SMĚSÍ NA PEČENÍ - vyhodnocení

7.7.2020 #TOP články

Vyhrajte multifunkční kuchyňský robot BOSCH MUM48AI. Vyfoťte Vámi připravený recept z naší LOW CARB Směsi na pečení TOPNATUR a pošlete nám výslednou fotku. Kromě multifunkčního kuchyňského robota BOSCH můžete vyhrát i hodnotné balíčky produktů TOPNATUR.

VYHODNOCENÍ

1. místo a hlavní cenu získává - Radek Wojkowski

2. místo - výhra produktů TOPNATUR v hodnotě 3 000 Kč - Kateřina Babíková

3. místo - výhra produktů TOPNATUR v hodnotě 1 500 Kč -  Lenka Havlíčková, Vilémov


SOUTĚŽ

UPEČ A VYFOŤ 

Jedinou podmínkou účasti v soutěži je zaslání fotografie s upečeným dezertem z naší LOW CARB Směsi na pečení TOPNATUR nebo sdílení fotky na instagramu s hashtagy #pecemestopnatur a označením našeho účtu @topnatur.cz nebo na Facebooku s označením stránky @Topnatur Zdraví z přírody. Fotku lze zaslat také na e-mail eshop@topnatur.czNa soutěžní fotografii musí být vyfocen dezert společně s krabičkou produktu LOW CARB Směs na pečení TOPNATUR. Do soutěže přijímáme fotky LOW CARB dezertů, bábovek, bublanin, muffinů a dalších. Dezerty nemusí splňovat standardy LOW CARB stravování.

VYHRAJ MULTIFUNKČNÍ KUCHYŇSKÝ ROBOT MUM48AI

Hlavní cenou soutěže je multifunkční robot od firmy BOSCH. Robot MUM48AI se pyšní unikátním dynamickým planetárním pohonem, díky němuž se metly netočí stále stejně, ale po eliptických drahách ve třech různých směrech a zároveň kmitají i kolem střední osy. Samozřejmostí jsou šlehací a míchací metly, hnětací hák a průběhový krouhač s kotouči na strouhání, krouhání a krájení. Lehce tak zvládne všechny důležité úkony v kuchyni vykonat za vás.

POŠLI FOTKU NA E-MAIL NEBO SDÍLEJ S HASHTAGEM #pecemestopnatur

  1. Upeč dezert z LOW CARB Směsi na pečení TOPNATUR.
  2. Vyfoť dezert společně s naší směsí (fotka musí obsahovat krabičku produktu a dezert).
  3. Poděl se s námi o recept na dezert.
  4. Zveřejni fotku na svém Instagramu s hashtagem #pecemestopnatur a označením našeho účtu @topnatur.cz nebo na Facebooku s označením stránky @Topnatur Zdraví z přírody. Fotku lze zaslat také na e-mail eshop@topnatur.cz. Do e-mailu připoj povinné údaje pro slosování - Název dezertu; Jméno; Příjmení; E-mail; Telefon; Adresu.
  5. Soutěžit můžeš od 13. 7. do 31. 8. 2020.


DALŠÍ HODNOTNÉ CENY

2. CENA - BALÍČEK PRODUKTŮ TOPNATUR V HODNOTĚ 3 000 KČ

3. CENA - BALÍČEK PRODUKTŮ TOPNATUR V HODNOTĚ 1 500 KČ


A JAK BY MOHLA SOUTĚŽNÍ FOTKA VYPADAT?


UŽ SE TĚŠÍME NA VAŠE FOTOGRAFIE!


VŠEOBECNÉ SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

Tyto soutěžní podmínky stanovují závazná pravidla, na jejichž základě probíhá soutěž provozovaná na webu www.topnatur.cz.

Obecné pojmy

Pořadatelem soutěže se rozumí provozovatel webu www.topnatur.cz: TOPNATUR s.r.o., K Teplinám 679, Slušovice 763 15, IČ: 25312871

Soutěžícím rozumíme fyzickou osobu, která se účastní soutěže na webu pořadatele.

Vyhodnocením soutěže rozumíme zveřejnění výherce soutěže na stránce e-shopu.

Pravidla soutěže 

Účast v soutěži na webu pořadatele je zdarma. Účastí v soutěži rozumíme odeslání soutěžní fotografie na e-mail pořadatele soutěže eshop@topnatur.cz nebo zveřejnění fotografie na svém instagramovém účtu s hashtagem #pecemestopnatur a označením instagramového účtu @topnatur.cz či na Facebooku s označením stránky @Topnatur Zdraví z přírody. Účastnit soutěže se může libovolná fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou v České republice, která souhlasí s těmito Soutěžními podmínkami. Soutěž je považována za zahájenou jejím zveřejněním na webu pořadatele. Doba, kdy je možné účastnit se soutěže, je vždy pevně definována datem zahájení soutěže a datem ukončení soutěže. Obě data jsou stanovena. Výhercem soutěže se stává soutěžící, který splní všechny soutěžní podmínky a poté je náhodným algoritmem vylosován ze všech takových soutěžících. Výherce soutěže je oznámen na stránce soutěže, a to nejpozději do 20 kalendářních dnů od data ukončení soutěže. Výhra bude soutěžícímu doručena Českou poštou nebo jinou přepravní společností na korespondenční adresu uvedenou při zaslání soutěžní fotografie e-mailem. Soutěžící se souhlasem s těmito soutěžními podmínkami zavazuje, že tyto osobní údaje jsou platné, a tudíž odeslání výhry na adresu výherce proběhne bez předchozího odsouhlasení této adresy ze strany soutěžícího. Doručení výhry soutěžícímu proběhne do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže.

Soutěžící bere na vědomí, že na výhru není poskytována žádná záruka a pořadatel nezodpovídá za jakékoliv poškození výhry po jejím doručení výherci. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Facebookové a instagramové soutěže 

Pro facebookové a instagramové soutěže platí veškerá pravidla pro soutěže uvedená v tomto dokumentu. Výherce je náhodně vylosován ze všech účastníků soutěže, kteří splní zadaná kriteria. Vyhlášení proběhne na naší facebookové a instagramové stránce. Výherce bude kontaktován a požádán o poskytnutí osobních údajů v rozsahu (jméno a příjmení, korespondenční adresa, e-mail) za účelem doručení výhry. Účastí ve facebookové a instagramové soutěži uživatel automaticky souhlasí s těmito podmínkami.

Naše facebookové a instagramové soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny s Facebookem a Facebook za ně neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje soutěžící pořadateli, nikoli Facebooku.

Pořadatel

Pořadatel je povinen informovat soutěžícího o skutečnosti, že se stal výhercem soutěže. Tato informace proběhne formou e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu soutěžícího, a to do 5 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže. Pořadatel je povinen informovat o výsledku soutěže spolupořadatele, který odešle výherci soutěže výhru do 20 pracovních dnů od data vyhodnocení soutěže. Výhra bude doručena výhradně přepravní službou na uvedenou korespondenční adresu výherce, osobní převzetí není možné. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněným vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na odškodnění či vypořádání. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele. V takovém případě si pořadatel vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, popř. ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na odškodnění či vypořádání. Pořadatel neručí za poškození výhry způsobené přepravcem při doručování výhry na adresu výherce. Pořadatel nepřebírá vzhledem k soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než je stanoveno v těchto soutěžních podmínkách.

Soutěžící

Soutěžící souhlasí s tím, že se účastní soutěže dobrovolně. Komunikace ze strany pořadatele v případě výhry v soutěži proběhne formou oznamovacího e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu zadanou při zaslání soutěžní fotografie soutěžícího. Soutěžící není povinen na tento e-mail reagovat. Jestliže se nepodaří přepravní společnosti doručit výhru soutěžícímu, bude soutěžící opětovně kontaktován e-mailem od pořadatele. Soutěžící je povinen reagovat na takový e-mail do 3 pracovních dnů. V případě, že je nemožnost doručení způsobena ze strany soutěžícího (např. dlouhodobá nepřítomnost na zadané korespondenční adrese nebo nevyzvednutí výhry uložené přepravní společností na výdejním místě), je pořadatel oprávněn požadovat na soutěžícím náklady spojené s opětovným doručením výhry. V případě, že soutěžící nereaguje ani na opakovanou výzvu pořadatele, si pořadatel vyhrazuje právo vylosovat pro danou soutěž nového výherce. Pokud není soutěžícímu doručena výhra do 20 pracovních dnů od doručení oznamovacího e-mailu, je soutěžící oprávněn kontaktovat pořadatele odpovědí na oznamovací e-mail nebo prostřednictvím kontaktních údajů pořadatele uvedených na webu pořadatele. Soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nezpůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů na webu www.topnatur.cz naleznete zde.

Závěrečná ustanovení

Soutěžní podmínky jsou v souladu s platnými zákony České republiky. Soutěžící souhlasí, že byl s podmínkami soutěže seznámen a zavazuje se podle nich řídit. Pořadatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto soutěžních podmínek. V tomto případě pořadatel oznámí změny upozorněním na svém webu.

Tyto soutěžní podmínky jsou platné od 13. 7. 2020.