Observační studie k účinnosti ColonFitu

11.1.2021 #TOP články

Unikátní observační studie na účinnost potraviny pro zvláštní lékařské účely ColonFit, která je v České republice zcela ojedinělá. Studie na ColonFit (kombinace vlákniny, prebiotik - inulin, probiotik a trávicích enzymů) byla provedena na 110 respondentech z České republiky po dobu 4 týdnů. Při vyhodnocení studie byl brán v potaz stravovací režim v podmínkách České republiky a průměrný příjem vlákniny na obyvatele.


Klinická studie jednoznačně prokázala, že ColonFit má velice pozitivní vliv při zácpě  a plynatosti. U pacientů trpících průjmy došlo ke snížení frekvence nepříjemných stavů. Do studie se zapojil velký počet pacientů, 2 katedry Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a celkem 15 gastroenterologických ambulancí. Odborným garantem studie se stal MUDr. Radek Kroupa, Ph.D. vedoucí lékař Interní gastroenterologické kliniky LF MU a FN Brno.


VÝSLEDKY OBSERVAČNÍ STUDIE


Měsíční užívání ColonFitu u pacientů se zácpou vedlo k velkému nárůstu frekvence a změkčení stolice provázeném redukcí nepříznivých symptomů jako jsou křeče, bolesti břicha, plynatost a pocit neúplného vyprázdnění.  Díky doplnění vlákniny, probiotik a prebiotik bylo dosaženo velmi pozitivních výsledků.


Zdroj studie - KROUPA, Radek, Jiří JARKOVSKÝ, Barbora PACKOVÁ, Šárka DOLEŽALOVÁ, Hana JUNKOVÁ, Věra BENEDÍKOVÁ a Jiří DOLINA. Vliv synbiotika ColonFit na symptomy pacientů se syndromem dráždivého tračníku, funkční zácpou a funkčním průjmem. Gastroenterologie a Hepatologie. Ambit Media a.s., 2020, roč. 74, č. 6, s. 535-542. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020535.